Aalt Aalten

Krijgskunsten in het dagelijks leven

Van kleins af aan was mijn diepe verlangen in mijn leven ‘ik wil wijs worden’. Als kind was het mij al duidelijk wat ik ‘later’ wilde; iets met groepen en iets met wijs.

Op mijn 20ste ben ik begonnen met judo, jiu jitsu en karate. Vechten staat mij vreselijk tegen en toch hield ik mij er zeer intensief mee bezig. Toen las ik een artikel van Karlfried Graf von Dürckheim.  Deze verbleef gedurende de 2e wereld oorlog in Japan, beoefende daar krijgskunsten en op basis van de inzichten die hij daar in opdeed startte hij psychotherapeutische centra.
Dat was voor mij de bevestiging; ‘ik zit op de juiste weg’.

Adem en Ki

Na enkele jaren zag ik voor het eerst een demonstratie Aikido en kwam thuis. Daar ging het niet meer over vechten maar over ontmoeten, over naast de ander staan. Het ging over principes van moeiteloos bewegen, in de ruimste zin van het woord, over zijn, jezelf zijn.
Dan gaan de dingen als vanzelf.

Daar werd mij het thema voor mijn leven heel duidelijk; ‘krijgskunsten in het dagelijks leven’. Daar heb ik mijn leven aan gewijd, dat is mijn fascinatie. Anderen daarmee kennis te laten maken met name hen die geen krijgskunsten beoefenen.

Al snel gaf ik weekend trainingen ‘Adem en Ki’, kwam per ongeluk in een groep managers terecht en van de ene groep naar de volgende tot op de dag van vandaag, wereldwijd.

portret_CT-SQ-02_Aalt-Aalten_Aiki-aanpak-Aikido-management-trainingen

Verbazend, zinvol en betekenisgevend

Het bijzondere is dat het verhaal altijd actueel is gebleven, nooit aan belang heeft ingeboet en voor mij iedere keer, na duizenden groepen in de afgelopen decennia, nog steeds even verbazend, onbegrijpelijk, zinvol en betekenisgevend is gebleven.

Wijs worden is nog steeds mijn diepe verlangen, gelukkig, er wordt wel gezegd ‘aikido leer je pas na je zeventigste’. Wel, ik ben net 70 geworden en hoop nog een heel bijzondere tijd tegemoet te kunnen gaan en aan velen het verhaal te kunnen vertellen en het te laten ervaren.

In samenwerking met Daniëlle en Evert Aalten

Mijn dochter Daniëlle en mijn zoon Evert zijn opgegroeid met de Aiki Aanpak. Al vanaf dat zij peuter waren gaven we samen demonstraties. Daniëlle met als achtergrond filosofie en Evert met als achtergrond culturele antropologie en conservatorium geven inmiddels al vele jaren trainingen in de Aiki Aanpak.
Hoe bevoorrecht voel ik mij dat ik met hen samen kan werken en dat ik ook langzamerhand aan hen het stokje kan overdragen.

Voor onze gezamenlijke website zie:  www.aikiaanpak.nl

 

Oorverdovende-stilte-boek_Aikido-in-het-dagelijks-leven_Aalt-Aalten_Aiki-aanpak-Aikido-management-trainingen